16 juli 2024

Medewerkers GGD storten in bij juridische confrontatie

Medewerkers GGD… onnozele kampbeulen of zelf slachtoffer?

Midden 2020 werden huisartsen effectief buiten spel gezet in het Corona script. Hun taak, het onderhouden van een vertrouwelijke relatie met de patiënt, werd massaal overgeheveld naar teststraat studenten en call center medewerkers. Allemaal uiteraard niet opgeleid als arts en zeer zeker niet geschikt voor hun taak.

Waartoe zulk ondoordacht beleid kan leiden blijkt uit onderstaande video. GGD medewerkers storten in als ze indringende vragen worden gesteld over ‘informed consent’, het principe dat patiënten adequaat worden ingelicht over medische handelingen.

Het gesprek is pijnlijk, hilarisch, stuitend, leerzaam, zorgwekkend, alles door elkaar. De beller weert zich effectief tegen BSN-gaslighting. Zogenaamd kan het gesprek niet plaatsvinden zonder dat bellers hun BSN nummer afstaan. Als de confrontatie ondraaglijk wordt vluchten die medewerkers uiteraard in, “Wij voeren slechts uit,” en het welbekende, “Die discussie ga ik niet met u aan.”

Onderstaande afbeelding toont hoe in de Verenigde Staten de immuniteit van vaccinleveranciers al sinds 1988 is geregeld. Die immuniteit verloopt voor Europa momenteel nog via individuele contracten die fabrikanten met landen afsluiten. Hoogstwaarschijnlijke reden daarvoor is dat de EU geen vaccin court heeft zoals de VS, waar uitsluitend vaccinatieschadeprocedures plaatsvinden.

Bronnen:

  • Uitgelekt contract van Pfizer met Albanië. Analyse op Nooit.nl en verwijzing naar video Viruswaarheid.
  • Jeroen Pols beschrijft in minuut 54 van Viruswaarheid Juridische Zaken 2 november 2021 de verplichting tot correcte informatieverstrekking door injecterend personeel. (1) De injecties hebben een nood-toelating en zijn niet goedgekeurd. (2) Bovendien mogen mensen de prik weigeren. (3) De potentiële gevaren én voordelen van die prik nog niet bekend.
  • Vaxxed (deel 1). Een uiterst moeilijk te vinden documentaire waarin een CDC medewerker tijdens opgenomen telefoongesprekken toegeeft dat kindervaccinaties schadelijk zijn, én dat het zijn taak was die onderzoeksresultaten te vervalsen. CDC onderzoeksresultaten worden in de verenigde staten als betrouwbaar beschouwd en als instructies gebruikt in de communicatie met bellers.
  • Rechtszaak Viruswaarheid tegen vaccinatiecampagne.

Gerelateerde artikelen:

Steun ons en maak kans op een leuk cadeau, hulp bij een gewoonterechtprocedure of zelfs video-interview door Stephanie.