16 juli 2024

Die discussie ga ik niet met u aan

Wappie’s herkennen het, dat gesprek met een ambtenaar, een BOA, politieagent of andere Cov-uitvoerder waarbij een beroep wordt gedaan op diens waarneming, logica en besef van goed en kwaad. Hun antwoord is steevast,

“Die discussie ga ik niet met u aan.”

Hebben ze allemaal dezelfde workshop doorlopen? Ja. Alleen weten ze het zelf niet. He verloopt allemaal onbewust.

Een analyse van de achtergrond van deze uitspraak is daarom interessant. Het valt immers in hetzelfde schuitje als ‘complot-theorie’, of ‘wappie’ en toont een techniek om inhoudelijke discussie te vermijden door de criticus te labelen. Daardoor blijft het persoonlijk gebrek aan kennis op de achtergrond. Men beschermt de eigen ego en psyche.

Naast die psyche vergt ook de portemonnee bescherming. De huur of hypotheek moet worden betaald. Morele overwegingen over de gevolgen van eigen handelen zijn daarom niet welkom. In de woorden van een onbekende wijze man, “It’s difficult to get a (wo)man to understand something if their salary depends on them not understanding it.”

Vergelijkingen met de 2e wereld oorlog zijn daarom taboe. De aanval die daarop volgt voorkomt een inhoudelijke analyse naar de paralellen van toen en nu. Zo ook bij de spoedwet, de PCR test, de QR code en geterroriseerde winkeliers die angstig onzinnige regels moeten handhaven. Een rustige analyse van de absurditeit is niet welkom. Dat drijft een nóg grotere wig in een reeds gespleten persoonlijkheid.

Chapeau globalisten, het is erg slim bedacht. State of the art psychologie, uitgerold over een wereldbevolking dat merendeels de capaciteiten mist om deze technieken te doorzien. Zo leren medewerkers van grote banken om externe communicatie te richten aan het gemiddelde niveau van de Nederlander, vmbo-2. Dat is een gemiddelde, dus zitten velen daar nog onder. Hoe moeten al die mensen zich weren tegen geavanceerde mind-control technieken die afgelopen 100 jaar zijn ontwikkeld door de Tavistock institute en gelieerde onderzoekscentra? 

Uit “The Story of The committee of 300”, Dr John Coleman, 1991.

Dus…

“Die discussie ga ik niet met u aan.”

Want, diegene die dit uitspreekt heeft uiteraard ogen, oren en een moreel besef. Eigen waarnemingen moeten echter worden ‘ge-stowed’, zoals de handbagage tijdens een vlucht makkelijk in het plafond verdwijnt. Een last minder. Het is meelijwekkend, want de Covid-handbaggage valt herhaaldelijk op het hoofd, lastig voor de Cov-uitvoerders, evenals hun psy-op manipulatoren van Tavistock. Dus volgen via radio, kranten en TV continu sublieme updates en scripts die verlichting brengen. Doorvoerkanalen waarvan de uitvoerders zich niet bewust zijn, of willen worden. Want adviseer een Cov-gelover om massamedia te weren en je krijgt een ongelovige blik retour.

Nogmaals, chapeau Tavistock, heel slim. Het is bovendien een enorme verbetering op vorige twee wereldoorlogen, want in huidige versie zijn de kogels vervangen door,

“Die discussie ga ik niet met u aan.”

Steun ons en maak kans op een leuk cadeau, hulp bij een gewoonterechtprocedure of zelfs video-interview door Stephanie.