17 juni 2024

Norbert Dikkeboom: Fantast, narcist, opruier of held?

Ondertussen zijn vele mensen al op de hoogte wie Norbert Dikkeboom is. Hij schroomt er immers niet voor om elk moment dat hij maar pakken kan, de aandacht te zoeken en te nemen. Maar wie is Norbert?

Laten wij een aantal feiten op een rij zetten. Norbert is diegene die een massa-aangifte tegen Willem heeft weten op te zetten met een luttele 22.500 steunbetuigingen. Dat is maar 0,13% van de totale inwoners van Nederland. Dit is niet eens genoeg om een voorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer via een burgerinitiatief. Hiervoor zijn minimaal 40.000 steunbetuigingen nodig. De aangifte tegen Hugo de Jonge, met bijna 70.000 steunbetuigingen (0,4% van de totale inwoners van Nederland), zou daar wel ruim voldoende voor zijn. Toch blaast Norbert van de hoogste toren met zijn aangifte, waar de recherche heeft geconcludeerd dat er géén strafbare feiten zijn gepleegd. Het O.M. kan tot op de dag van vandaag nog steeds niet definiëren wat nu exact de strafbare feiten zijn. “Opruiing” is een zeer breed begrip.

20 Juni 2022 was de eerste dag dat de zaak voorkwam bij de meervoudige kamer in de Rechtbank van Rotterdam. Het werd niet inhoudelijk behandeld en Willem voerde, met steun van zijn advocaat, zelf het woord. Norbert was daar ook bij aanwezig, maar werd zodra hij de zaal instapte door bijna iedereen uitgelachen. Waar waren al die andere mensen van die 22.500 steunbetuigingen? Er zaten alleen mensen in de zaal om Willem te steunen. Tijdens de schorsingen zag je ook dat Norbert alleen stond. Niemand schonk aandacht aan hem. Men liet hem met rust, zoals liefdevolle mensen behoren te doen. Er was geen enkel moment dat er enige vorm van agressie naar hem uitging.

Aan het einde van de zitting sprak de rechter zijn oordeel uit. Conclusie was dat het O.M. zijn zaakjes niet op orde heeft. Bijna alles wat Willem had gevraagd in verband met het onderzoek, werd hem toegekend:

  • De originele filmpjes, aangaande 28 juni.
  • De bronnen genoemd op pagina 69-72 (20 stuks) van het Bijzondere OpsporingsBevoegdheden (wet BOB) dossier 126G en 126M x3.
  • 3 getuigen: Mordechaï Krispijn, Jeroen Pols en Marieke Schreuder.
  • De voorlopige hechtenis is opgeheven.

Afgewezen door de rechter:

  • De experts.
  • Gideon van Meijeren (FvD) als getuige.
  • OM niet ontvankelijk.

Norbert loopt echter te verkondigen dat 80% van wat Willem verzocht heeft is afgewezen door de rechter. De feiten spreken echter anders. De zitting was ook live te volgen (nog terug te vinden online) en er zaten vele mensen in de zaal die er getuige van waren. Dus waarom is Norbert aan het liegen en verdraaid hij de feiten aan zijn volgers?

Tijdens 1 van de schorsingen is Eldor van Feggelen in gesprek gegaan met Norbert bij het koffiezetapparaat. Ik stond er naast en observeerde het gesprek. Wat mij opviel is hoe Norbert een “gaslighting” tactiek aan het toepassen was. Dit gebeurde o.a. toen Eldor zei dat er mensen overleden zijn aan de mRNA gentherapie. Norbert vindt dit zelf onzin. Hij doet de mensen die wel degelijk ernstige bijwerkingen ervaren en mensen die een dierbare eraan hebben verloren zeer tekort en handelt vanuit zijn eigen mening. Of handelt hij hier uit opportunisme? Enige vorm van empathie kan ik niet bij hem vinden.

Eldor benoemde dat jongeren onder de 16 jaar volgens RIVM niet zijn overleden aan het virus, maar wel aan de bijwerkingen van het mRNA prikje. Willem’s oproep om je vrijwillig te laten besmetten met het COVID19 virus, om zo groepsimmuniteit te krijgen werd ook benoemd. Iets waartoe Premier Rutte ook tot had opgeroepen. Norbert benoemde dat het nemen van het prikje een vrijwillige keuze is. Eldor vroeg toen wat het verschil dan is tussen je vrijwillig laten besmetten met het virus om zo immuniteit op te bouwen en het vrijwillig nemen van het prikje. Bij beide weet men dat men er ziek van kan worden. Norbert moest toen toegeven dat men in beide gevallen inderdaad daartoe de keuze vrijheid voor heeft.

Eldor vroeg zich ook af waarom Norbert aangifte had gedaan, want hij begreep het niet zo goed. Norbert zei dat hij dan maar de aangifte moest gaan lezen. Eldor gaf aan dit gedaan te hebben en het alsnog niet te begrijpen. Norbert probeerde toen het gesprek om te draaien en Eldor te paaien met zijn waarnemingen met betrekking tot de aangifte van Hugo de Jonge en dat Eldor gelijk in zijn bevindingen heeft. Dat het inderdaad via het Hoge Gerechtshof moet gaan, zoals beschreven in de Nederlandse wetgeving. Gelukkig doorzag Eldor dit en draaide het gesprek weer terug naar het onderwerp; De aangifte van Norbert tegen Willem.

Norbert vertelde dat de rede van de aangifte is om te laten onderzoeken of de uitspraken van Willem strafbaar zijn en dat vele (0,13%) mensen met hem dit ook willen weten. De recherche heeft echter al vastgesteld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Wat is dus de ware rede dat Norbert toch blijft volhouden dat er strafbare feiten zijn gepleegd en waarom kan hij deze niet specifiek benoemen?

Opruiing is een breed begrip en moet inhouden dat men andere aanzet tot het plegen van strafbare feiten. Maar heeft Willem dit ook gedaan? Volgens velen is dit niet gedaan. Dat er mensen zijn zoals Norbert die dit niet willen zien en daardoor een onbehagelijk gevoel ervaren heet “cognitieve dissonantie“. Norbert krijgt andere mensen zelfs zover om mee te gaan in zijn kruistocht.

Het oproepen tot jezelf laten besmetten is ook geen strafbaar feit, want ook Rutte heeft daartoe opgeroepen. Als Willem hiervoor gestraft zou worden dan zou Premier Rutte ook met terugwerkende kracht vervolgd moeten worden conform de Rule of Law.

Als je naar de tweets van Norbert kijkt (zie onderaan dit artikel) zijn die vele malen erger qua uitspraken dan die van Willem. Zo schrijft Norbert bijvoorbeeld dat onkruid/ongedierte verdelgt moet worden en dat Willem keihard aangepakt en gebeten moet worden door zwijnen. Ook tijdens TV interviews benoemt Norbert dit, zoals bij OP1.

Terug naar het benoemen van onkruid. Zo’n 80 jaar geleden was er ook een bepaalde groepering die een specifieke religieuze groep als “onkruid” bestempelde (dehumaniseren). Zij schroomde er ook niet voor om dit massaal naar buiten te brengen om zo andere willens en wetens te beïnvloeden en mee te laten gaan in hun gedachtegang. Opruien dus. Norbert doet nu hetzelfde ondersteunt door de mainstreammedia en Justitie. Toch wel een beangstigende gedachte dat zij hetzelfde doen als die ene groepering van zo’n 80 jaar geleden in de vorige eeuw.

Waarom doet het O.M. niks tegen de Tweets van Norbert zijn? Zij hebben er immers vele malen kennis van genomen en zijn tweets staan nog gewoon op zijn Twitter. Het lijkt erop dat hij beschermd wordt door iemand bij Justitie. Wordt er gedaan aan vriendjespolitiek? Bewust haat zaaien naar een specifiek persoon?

Het lijkt erop dat Norbert ook persoonlijke baat bij het corona en “vaccinatie” gebeuren heeft. Hij werkt in de medische wereld zoals op zijn LinkedIn profiel te lezen is.

Om op de vraag terug te komen die in de titel gesteld wordt kan ik maar 1 ding concluderen: Norbert is een narcist die zijn gedrag graag spiegelt op anderen. Doet vele mensen tekort, omdat hij zelf amper bijwerkingen heeft gehad van het prikje. Deze mensen worden al genegeerd, terwijl zij proberen hier aandacht voor te krijgen. Hij zoekt over de rug van iemand anders aandacht en schroomt er niet voor om aan smaad, laster en opruiing te doen.

Naar mijn mening en observatie lijdt hij aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis en is hij ook een fantast. Hij weet geen onderscheid te maken tussen de realiteit en fantasie. In mijn ogen drijft hij ver af van de werkelijkheid en probeert hij zijn waanbeelden op te leggen aan onwetende mensen door hun te voeden met zijn haat en obsessie en deze bij anderen aan te wakkeren. Men zou het kunnen vergelijken met de manipulatie tactieken van een sekteleider.

Feiten erkent hij niet. Vaak benoemt hij de vele rechtszaken die Willem voert en dat hij deze niet wint. Hij laat echter 1 feitelijk en objectief bewijs (bewust) buiten beschouwing om mensen te misleiden; De landsadvocaat gaat nooit in verweer tegen de feitelijke en wetenschappelijke bewijzen die Willem aanvoert en is alleen maar bezig met smaad en laster tegen Willem om hem zo in diskrediet te brengen. Iets wat Norbert zelf ook doet.

Norbert, om in jouw woorden te spreken; “Je deed er nooit toe, je doet er niet toe en je zult er nooit toe doen.“! Want zeg nu eerlijk, wie kende jou voor jij met jouw obsessie op en aanval naar Willem Engel kwam? Mijn advies is: zoek psychologische hulp en laat je behandelen voor jouw ziekelijke obsessie. Het resultaat zou wel is kunnen zijn dat jij een vredelievend mens wordt. Positieve aandacht krijgen is toch veel beter dan negatieve aandacht? Want dat is wat jij wilt…..aandacht! Al die haat die in jou zit en wat jou consumeert daar moet je als mens toch moe van worden? Het is nog niet te laat om te veranderen!

Of moeten mensen misschien massaal aangifte tegen jou doen? Jij laat immers een spoor van (online) feitelijk en objectief bewijs achter, zoals een slak een slijmspoor achterlaat. Niemand is onschendbaar en iedereen gelijk voor de wet conform artikel 1 grondwet en de motu proprio van 11 juli 2013.

Hoe komt het dat Norbert, als aangever, zoveel weet?
Het bewijs dat Norbert dehumaniseert om zo mensen aan te zetten tot…