16 juli 2024

College den Hulster te Venlo past, na veel commotie, hun een bizarre actie voor de Oekraïne aan

Deze week werd bekend dat College den Hulster te Venlo een bizarre actie wilde houden voor Oekraïne. Dit hield in dat kinderen 5 uur lang opgesloten zouden worden zonder toegang tot hun digitale apparaten en voedsel. Drinken van water mocht wel. Deze actie was bedoeld om sympathie voor de slacht-offers op te wekken door middel van een MK-Ultra tactiek.

Er ontstond veel commotie rondom de actie en deze ging viraal op sociaal media. Mensen vonden dit niet kunnen en dat men mee gaat in de westerse propaganda. Men vroeg zich af waarom alleen voor Oekraïne en niet voor de andere landen waar oorlog is en de meeste door de USA zijn veroorzaakt, zoals Syrië, Libië, Saoudi-Arabië, Yemen, etc… . Een boze moeder belde ook naar de school en vertelde haar ongezouten mening:

Waarom worden kinderen bij politieke zaken betrokken en waarom wordt er niet verteld wat er al daadwerkelijk al 8 jaar (!!!) gaande is. Zo is Oekraïne geen lid van de NAVO en is artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag niet van toepassing.

De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd; zij komen bijgevolg overeen dat, indien zulk een gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen de aldus aangevallen partij of partijen zal bijstaan, in de uitoefening van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging erkend in Artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, door terstond, individueel en in samenwerking met de andere partijen, op te treden op de wijze die zij nodig oordeelt met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld om de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven.

Door wapens en andere militaire hulp te sturen en zo de corrupte Oekraïense overheid te steunen, begaan de Ministers die dit doen, een strafbaar feit conform artikel 100 van het strafrecht.

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:
1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;
2°. hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt.

De media heeft zelfs meerdere berichten geschreven over de grootschalige corruptie in Oekraïne voordat men de Westerse propaganda begon en men de mensen wijs maakte dat de oorlog “pas” is begonnen en zo de haat tegen de Russen begon te voeden. Zo weet men niet wat er met de miljarden euro’s is gebeurd om de corruptie in dat land tegen te gaan en dit dus niet gewerkt heeft. Het is zelfs bekend dat de Oekraïense overheid, met hulp van het extreemrechtse (Nazi) AZOV bataljon, Russische Oekraïners terroriseert, uitmoorden, hun huizen als militaire basis gebruiken en zelfs levend verbranden (Artikel). Ook kinderen worden, vanaf zeer jonge leeftijd, met een nazi gedachtengoed en extreme haat tegen de Russen opgevoed. Iets wat men nu ook hier aan het toepassen is in een iets mildere vorm, want ohwee als de Nederlanders erachter komen dat het om de Nazi gaat en zij voorgelogen worden door grootschalige massahypnose via de TV en media.

Ook worden er weer busreizen georganiseerd naar Oekraïne en gaan de “vluchtelingen” weer terug op familiebezoek. De oorlog vindt immers alleen plaats in het oosten aan de Russische grens, de rest van het land, die 3x zo groot is als Frankrijk, is veilig. Waarom komt men dan massaal naar het Westen en worden afspraken niet nagekomen?

Wilders had, in uitzending van “Ongehoord Nieuws” (2:35), al gewaarschuwd dat de sancties die men Rusland op wil leggen een boemerang effect op de inwoners van Nederland zal hebben en zij de prijs zullen betalen. Dit is voorheen ook gebeurd. Zoals men nu merkt is dit ook gebeurd en komen vele mensen in Nederland in financiële problemen door onder andere de hoge gasprijzen. Er zijn zelfs voedseltekorten op komst. Eerste levensbehoeften worden steeds duurder. Precies volgens plan van de WEF (Klaus Schwab) waar vele van onze Ministers en Kamerleden lid van zijn, vooral D66, CDA en VVD. Al eerder is er een artikel verschenen op deze site waar Klaus Schwab bepaalde Ministers bedankt voor hun bijdrage aan het plan.

Waarom wordt dit niet aan onze kinderen geleerd en zet het College den Hulster hun actie voort, maar dan in een andere vorm?