17 juni 2024

Einde Corona maatregelen – allemaal volgens WEF plan

Het lijkt allemaal zo mooi…het einde van de pandemie, maar is het dat wel?

Engeland, Noorwegen, Denemarken en Zweden laten de maatregelen los en behandelen het virus nu als een epidemie zoals de griep. Zelfs Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië zijn aan het versoepelen. Hoe komt dit in ene? Wat is er aan de hand? Is men in ene tot een ander inzicht gekomen? En wat heeft het World Economic Forum en Klaus Schwab hiermee te maken?

Op 1 juli 2020 ontvingen Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) een brief van de vertegenwoordiger van het WEF. Hierin staat dat begin volgend jaar (2021) de WEF een duidelijk signaal zal afgeven dat de wereld uit de COVID-19 pandemie is en dat de discussie zich zal focussen op het vormgeven van het beleid van de post COVID-19 tijd onder het thema ”The Great Reset”. Dit heeft alleen een vertraging opgelopen en is begin 2022 begonnen. Klaus Schwab heeft er medio 2020 nog een boek over uit gebracht en hoe de COVID pandemie gebruikt kan worden voor ”The Great Reset”.

De FvD had dit op 21 december 2021 naar buiten gebracht op hun site en hun verschillende social media kanalen.

Reactie van Rutte op 1 van de brieven

Is het ooit een pandemie geweest of heeft er al die tijd een ander (duister) plan achter gezeten? Waarom bemoeit een internationale organisatie als het WEF zich met de politiek en het beleid in andere (democratische) landen? Conform de Nederlandse wetgeving mag dit niet, is dit zelfs strafbaar en plegen degene, die dit toelaten en aan meewerken, ”landverraad”.

Artikel 97 Wetboek van strafrechten

1 Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2 Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.