16 juli 2024

Jeugdzorg Tools

Als moeder zijnde heb ik ruim 2 jaar te maken gehad met de uithuisplaatsing van mijn toen 6 jarige dochter. Hier zijn vele fouten gemaakt waar ik, samen met mijn advocaten, feitelijk en objectief de grote leugens van de gezinsmanager(voogd) kon aantonen. Zelf ben ik mij ook juridisch gaan inlezen door de wettenbundels van Wolters & Kluwer aan te schaffen en bij zittingen gaan aangeven dat ik een levend mens van vlees en bloed ben en geen subject, dat ik mijzelf vertegenwoordig en mijn advocaat naast mij zit om mij juridisch te ondersteunen.

Door de wettenbundels aan te schaffen werd ik wijzer en wist ik ook waar men het over had in de zittingen. Als inwoner van Nederland wordt immers iedereen geacht basiskennis van de wetten te hebben. Tevens is het zeer belangrijk om rustig te blijven ook al is dit zeer moeilijk. Mijn advocaat gaf altijd voor zittingen het advies om rustig te ademen en als ik niet uit mijn woorden kwam haar een seintje moest geven, dan zou zij het overnemen.

Vanuit die wettenbundels heb ik een excel bestand gemaakt van waar ik vind dat men wat aan heeft m.b.t. jeugdzorg. Dit bestand heb ik omgezet in een PDF en kan men hier downloaden.

Wat ik zelf belangrijke wetsartikelen vind zijn artikel 93 & 94 van de grondwet. Hierin staat dat internationale wetten (dus ook verdragen ondertekend door Nederland zoals EVRM & IVRK) bóven de Nederlandse wetgeving staan. Kort gezegd houdt dit dus in dat mensen- en kinderrechten boven alles staan en men is zelfs verplicht zich aan deze te houden! Ik heb dit ook aangehaald in mijn laatste zitting en de rechter gaf mij hierin gelijk. Wat mij ook opviel en ik ook benoemde is dat in vele wetten en verdragen staat hoe belangrijk de (biologische) ouder in het leven van het kind is en dit ten allen tijden erkend en geëerd moet worden.

Deze pagina zal ik van tijd tot tijd updaten net zoals de PDF als ik weer wat vind. Ik hoop oprecht dat ouders (en jeugdige) er wat aan hebben. Als men een donatie wilt (en kan) doen wordt dit zeer op prijs gesteld. Het is geen “must”, vooral omdat ik weet hoe vele ouders in de jeugdzorg er financieel voor staan.