17 juni 2024

Grove onregelmatigheden waargenomen tijdens het tellen van de stemmen!

Police For Freedom, Samen Voor Nederland, Voorwaarheid en “Ik, De Burger” hebben de handen ineen geslagen om controles uit te voeren op de verkiezingen van 15 maart 2023.

Controle Verkiezingen” had bijna 1.500 mensen gemobiliseerd, die toezien op het correct verloop van het telproces. Één dag na de verkiezingen bracht “Controle Verkiezingen” een persbericht uit waaruit bleek wat de noodzaak van het initiatief is doordat de helpdesk overspoeld werd met meldingen van de waarnemers.

In het persbericht is onder andere te lezen:

In ca. 15% van de stembureaus waren controleurs aanwezig. De helpdesk is gisteravond overstelpt met meldingen van waarnemers, die ernstig gehinderd werden in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Volgens de Kieswet en publicaties van de Rijksoverheid staan de controleurs echter volledig in hun recht.

De link naar de Rijksoverheid wordt ook benoemd. Hier is te lezen dat er foto’s en video’s gemaakt mogen worden óók van de procesverbalen wanneer deze ondertekend zijn door de tellers en de voorzitter zolang de handtekeningen maar niet te zien zijn. Dit werd echter op een aantal stembureaus tegengewerkt tot aan het bellen naar handhavers en politie.

Waarnemers werden extreem beperkt in hun rechten. Zo kwamen meldingen binnen, dat controleurs geen foto’s mochten maken, weigerden voorzitters onrechtmatigheden op te nemen in het proces-verbaal en één waarnemer heeft onder dwang foto’s van het proces-verbaal van haar telefoon moeten verwijderen.

Drie controleurs van 59, 65 en 70 in Rotterdam zijn zelfs door handhavers onheus bejegend en door de politie verwijderd. Daarnaast zijn in verschillende bureaus niet-vergrendelde stembussen geconstateerd.

PERSBERICHT