17 juni 2024

Main stream media – zoek de keutels

De achttienjarige John Wakkerman hoopte in 1988 zijn eerste auto aan te schaffen. Hij had er stevig voor gespaard. Als bijkomend geluk werd een faillissement van een groot autobedrijf aangekondigd, waarvan daaropvolgende zaterdag in de Amsterdamse Jaap Eden hal de auto’s zouden worden geveild.

De belangstelling voor de veiling was matig, de Jaap Eden hal was 30 a 40 procent gevuld met voornamelijk professionele en particuliere autohandelaren, hier en daar een gezin. Zijn eerste autootje kocht hij niet omdat alle biedingen boven zijn budget lagen. Een ervaring rijker keerde hij drie uur later huiswaarts.

Mentale kortsluiting

De maandag daarop bekijkt Wakkerman Nederlands’ grootste dagblad. ‘Ah, een artikel over de veiling,’ herkent hij aandachtig. “Autobedrijf failliet, veiling in Jaap Eden hal, die de toestroom van geïnteresseerden nauwelijks kon verwerken.”

‘Pardon? Wat? Hé!? Nee, ik was erbij,’ protesteert Wakkerman, ‘die hal was helemáál niet gevuld.’ Zijn hersenen schieten in kortsluiting omdat zijns inziens alles in de krant altijd waar is. Had hij misschien een tweede veiling op zondag gemist? Nee, absoluut niet. Dat had hij geweten. Na een week twijfel besluitt hij zijn eigen waarneming te volgen, met schrikbarende conclusie…. als zo’n groot dagblad een dergelijke trivialiteit verdraaide, hoe zit het dan met belangrijke onderwerpen als geld, gezondheid, wereldpolitiek? Voor een achtienjarige volgt een ongewoon resoluut besluit, hij blijft daarna uit de buurt van die krant.

Ook gij kwaliteitskrant?

Jaren later test hij voorzichtig Neerlands’ beste kwaliteitskrant. De artikelen lijken goed, zaken worden niet verdraaid en correct weergegeven. Er volgen vijftien mooie jaren als trouwe abonnee, waarna alsnog het noodlot toeslaat. Gedurende die vijftien jaar vult zijn boekenkast zich gestaag, waaronder veel publicaties over gezondheid. Enkelen daarvan beschrijven relatief eenvoudige genezing voor de ergste aandoeningen, waaronder zelfs kanker.

Kanker eenvoudig te genezen? Dat kán niet waar zijn, aangezien zijn kwaliteitskrant dat nimmer schrijft. Een oplettende analyse van zes maanden haalt ook zijn kwaliteitskrant onderuit. Artikelen over kanker belichtten ofwel het persoonlijke leed, ofwel een oneindige stoet aan dure behandelingen van kleine en grote bio-farmabedrijven met oneindige financieringsbehoefte. Constant beloftes over dat volgende medicijn, maar nooit artsen die zonder dure behandelingen uitstekende resultaten boekten. De afdeling abonnementen ziet daarom met lede ogen Wakkerman vertrekken.

Rozijnen of keutels

Sindsdien waarschuwt hij jan en alleman met slaapmuts voor de gevaren van massamedia. Daartegenover stelt hij het mooie vooruitzicht van een brein dat zich zonder afleiding kan richten op belangrijke zaken, levensdoelstellingen en goede boeken. De slaapmutsen protesteren steevast als kleuters waarvan de fopper wordt onttrokken, overtuigd dat hun massamedia wel degelijk goede informatie en onschuldige entertainment brengt, ondanks de oneindige stroom verdraaiingen, weglatingen en leugens.

Wakkerman schuift hen nu steevast een schotel rozijnen toe, “Daarin zitten ook rattenkeutels. Durf je er nog uit te eten?”

Bronnen:

  • Voormalig (1981-1987) CIA directeur William Casey, “Onze disinformatie campagne zal voltooid zijn wanneer alle overtuigingen van het publiek incorrect zijn.” (Engelstalige analyse)
  • Waarschuwingen van Duitse journalist Udo Ulfkotte in 2014. Journalisten worden bedreigd, met hun inkomen of erger, om het publiek op verkeerde been te zetten https://youtu.be/sGqi-k213eE