24 mei 2024

AANZETTEN TOT HAAT EN DISCRIMINATIE

Zit ik ver naast de waarheid als ik zeg dat ‘onze’ minister van VWS zich schuldig maakt aan het strafbare feit van aanzetten tot haat en discriminatie?

Hugo de Jonge had in het MCL in Leeuwarden de ‘ongemakkelijke’ boodschap dat bedden die bezet worden door ongevaccineerde coronapatiënten, eigenlijk bedden zijn die voor anderen bedoeld zijn……. met andere worden: ongevaccineerde coronapatiënten hebben geen recht op medische zorg.
Deze aanname is op zich al haatdragend, discriminerend en volkomen vooringenomen, maar is tevens ook nog in strijd met de waarheid omdat hiermee de indruk gewekt wordt dat het coronavaccin te allen tijde een ziekenhuisopname voorkomt, wat door onderbouwde cijfers de meest grote bullshit is die men kan verspreiden.

In informatie komende van de rijksoverheid zelf blijkt dat het coronavaccin je niet met een absolute zekerheid beschermt tegen het krijgen van corona, sterker nog het blijkt zelfs dat 15 procent van de opgenomen patiënten – naar mijn mening een voorzichtige schatting – volledig gevaccineerd is.

Het CoronaDashboard

Hoe vertaald dat zich dan naar een minister die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, die in zijn functie dus – volgens de MSM cijfers – bijna 2 miljoen Nederlanders het recht op zorg middels zijn retoriek wenst te ontzeggen, omdat zij zich niet hebben laten injecteren met een ‘vaccin’ dat volgens de eigen cijfers van de overheid je niet vrijwaart van het krijgen van corona?

De boodschap van Hugo de Jonge is niets meer en minder dan een minachting van de rechten van – volgens schatting – bijna 2 miljoen Nederlanders, plaatst deze mensen op de ‘haat radar’ van een groot deel van de gevaccineerde medemens en zorgt slechts voor een verdere polarisering van de samenleving, een polarisering waar Hugo de Jonge middels zijn uitspraken hoofdelijk voor verantwoordelijk is.

Het is een absolute schande, en een democratische rechtsstaat onwaardig, dat wij een minister van volksgezondheid hebben die niet inzet op de verhoging van de IC-capaciteit en een uitbreiding van de zorg, die niet inzet op een gezonde levenswijze en het gebruik van bijvoorbeeld vitamine D en zink als ‘wapens’ tegen corona, en die huisartsen met bewezen resultaten tegen corona door de inzet van o.a. ivermectine een verbod oplegt om enkel en alleen in te zetten op het traject van vaccinatie, een traject waar bewezen steeds meer doden en levensbedreigende bijwerkingen bij optreden.

De woorden van Hugo de Jonge kunnen feilloos overgeplaatst worden naar andere vlakken van de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld kanker, want heeft een persoon die zijn gehele leven gerookt heeft en nu longkanker heeft opgelopen wel recht op dat bed? Het antwoord is uiteraard ja, want hieraan is de overheid mede verantwoordelijk omdat die ‘kankerstokjes’ jarenlang een bron van inkomsten zijn geweest door de accijnzen en btw, die bijvoorbeeld in 2016 79% per sigaret bedroeg.

De haat van Hugo de Jonge heeft dus niets met het recht op gezondheidszorg te maken, die voor iedereen in dit land gelijk moet zijn, het vertoont slechts het gedrag van een kleuter die zijn zin niet krijgt en de prik-bedankers daarom aan de hoogste boom wil knopen.

In dat showtje van Johnny de Mol sprak Hugo de Jonge n.a.v. de dreigende ‘galgtweet’ de woorden: (quote) “Je snapt niet dat er geen omstanders zijn die zeggen: ‘Doe eens normaal.’ Het strafrecht zou niet de enige grens moeten zijn. Je hebt toch ook nog gewoon fatsoen,” wat in mijn ogen getuigt van het volkomen ontbreken van ook maar enige norm of zelfreflectie, want voor mij zijn de uitgesproken woorden van Hugo de Jonge in het MCL van eenzelfde misselijkmakende opruiende content als het geopperde gedachtegoed om Hugo de Jonge in verbinding te plaatsen met een plekje aan een galg.

TEKST: MICHEL MULDER