17 juni 2024

Diefstal 8-jarige door Jeugdzorg

Na anderhalf jaar procederen, en een falende rechterlijke macht nam een moeder een andere route en confronteerde Jeugdzorgmedewerkers met hun frauduleus en misleidend handelen.

In alle procedures sinds april 2020 leek de agenda bepaald en uitkomst vastgesteld. Zelfs de rol van de advocaat lijkt dubieus.

De situatie liep zodanig uit de hand dat er aangifte tegen de Jeugdzorgmedewerker is gedaan.

Oordeel zelf met onderstaande video. Zoals we al in de media konden vernemen is dit een specifiek voorbeeld dat van de Nederlandse rechtstaat niets goeds te verwachten valt. Het is allemaal “by design”, zoals we al konden constateren in de Toeslagenaffaire. Het is kinderroof.