14 april 2024

DE OPMERKELIJKE TWEETS VAN EEN RECHTER

Op 26 juli 2021 20:50 plaatste een rechter een opmerkelijke tweet op haar Twitter.
Haar naam is mr. Pauline van Steijnen, rechter-commissaris in strafzaken, strafrechter en persrechter bij de rechtbank Noord-Holland. Tweet op persoonlijke titel en blockt naar believen, zoals haar bio op haar twitter-profiel beschrijft.

De tweet waar ik het over heb:

Afgaande op het gemiddelde intelligentieniveau van de meeste #antivaxxers zou je eigenlijk voor hen hopen dat vaccineren het DNA verandert.

Dit is niet de eerste controversiële tweet die zij plaatst. Op 18 juli 2021 schreef zij o.a. dit:

Ik ben de lijst “Juridisch” ontvolgd.
Het ging steeds meer over het wetboek van waprecht.
Manmanman…


Op 24 Juli plaatste zij nog een aantal tweets, waaronder een retweet van iemand die het had over wat Eric Clapton had gezegd over vaccineren en dat het een recht is en geen plicht van de mens:

Het Europese Hof denkt er, helaas voor Eric Clapton, anders over. Het vindt dat t.b.v. de bescherming van de volksgezondheid individuele belangen moeten wijken, en dat vaccinatieplicht uitdrukking geeft aan de sociale solidariteit (EHRM 8 april 2021).
In NL is vaccinatie een keuze.

Met daarop volgend wederom een reactie op iemand die het over soevereiniteit heeft:

Joh geen probleem, dan ga je toch lekker thuis op de bank individueel soeverein zitten zijn? Is jouw keuze. Geniet ervan!


Een rechter met een persoonlijke mening die tweet over een zwaar gewogen maatschappelijke, of eigenlijk wereldwijd, onderwerp.
Hoe zal zij dit meenemen tijdens de zittingen?
De meeste mensen zullen denken dat een rechter altijd onpartijdig is en nooit hun persoonlijke meningen en visies meenemen in een zitting, maar is dit wel zo? Hoe zit het rechtssysteem eigenlijk in elkaar? Is het wel zoals ons al eeuwen lang wordt voorgeschoteld?

Laten wij even een aantal dingen doornemen.

Alles, maar dan ook ALLES, is Romeins. Zowel de taalkunde in het leersysteem, ook in de medische wereld, als in het rechtssysteem.
Waarom is dat zo?

Ooit wel is van de uitdrukking “Alle wegen leiden naar Rome” gehoord?
Hiermee wordt bedoeld “het Vaticaan”, de basis van het rechtssysteem, waar de hoogste wetten zijn en ieder mens, dus ook de rechters, zich aan moeten houden, maar doen zij dit?
Nee!
Zij hebben een eigen systeem ontwikkeld, wat terug leidt naar Londen 1666, toen de grote brand was.
Men richtte toen de Cestui Que Vie Act 1666 op waar ieder als dood beschouwd werd en zich levend moest melden. Deed men dit niet, dan werd je als dood beschouwd, ook al leefde je nog en had de dienstdoende macht beschikking over jouw “geboortetrust”, Born Live Record die in het Vaticaan ligt.
En die is geld waard, heel veel geld!

Deze “Cestui Qui Vie Act” is nooit ontbonden, sterker nog, zodra jij geboren wordt en jouw ouders het geboortecertificaat ondertekenen, ben jij een product van de dienstdoende macht, jij bent juridisch gezien dood en een slaaf van de elite. Het is namelijk niet jij, de levende mens die op het geboortecertificaat staat, maar jouw placenta en die is “dood op zee”.
Vandaar dat ieder mens, zodra die met justitie of wat dan ook te maken krijgt, met de maritieme wetten te maken krijgt, jij bent immers “dood en verloren op zee”, omdat geen van ons zich levend heeft gemeld binnen 7 jaar, in dit geval, na de geboorte.
Men handelt dus met jouw naam die in KAPITALEN geschreven staat. Dit ben jij echter niet, deze entiteit is gekoppeld aan jouw placenta. Echter wanneer jij de rechtbank in loopt, het Romeinse Hof, ben jij op dat moment wel even “levend”, zodat men een trust kan maken op jouw fictieve naam in KAPITALEN, alleen weet niemand dat, het zijn maar een handjevol mensen die dit weten.
Het Romeinse Hof werkt met de 12 presumpties, waarvan presumptie 7 jou aanduidt als “pauper” en “gek” (oftewel een “wappie”) en kan jij nooit winnen, want een “gek” is handel onbekwaam, daardoor kan een rechter “beschikkingen” over jou leggen, oftewel, een beslaglegging, want jij bent een juridisch dode entiteit. Zelfde geldt voor bedrijven, zoals incassobureaus en deurwaarders. Ook zij handelen met jou naam in KAPITALEN, kijk maar is op brieven. Alles wat jij denkt te bezitten, is juridisch gezien niet van jouw, ook al heb jij ervoor betaald.

Maar ik leef toch?
Zeer zeker, jij bent niet gek!

Maar kan ik dit dan ook rechtzetten?
Ja, jij kan zeker AUTONOOM worden. Klik op deze link en je komt bij een site waar allemaal documenten staan.
Heb je meer uitleg nodig, dan kan je dit in deze telegramgroep vragen.
Besef wel 1 ding, het is geen gemakkelijke weg om jouw geboortetrust weer in handen te krijgen, de elite wilt natuurlijk niet dit vermogen kwijtraken, maar hoe meer mensen dit gaan doen, hoe sterker wij als mensheid zullen staan. Een eenheid tegenover de huidige macht die ons al eeuwen lang onderdrukt.
Dit is de GESARA/NESARA!!
Jij moet het ZELF doen en niet afhankelijk opstellen en verwachten dat een ander het voor jouw oplost….wees AUTONOOM!

Hoe kan je eigenlijk zien dat wij te maken hebben met Romeinse Hof?
Heel simpel, het is recht voor je neus, de symbolen en de taal!

Een aantal voorbeelden:

– De Nederlandse Rechtbank heeft als logo “Vrouwe Justitia”, van oorsprong een ROMEINSE Godin.
– Europese Hof heeft in haar logo een lauwerkrans verwerkt en het Latijnse woord “Curia (CVRIA)” letterlijk vertaald “Rechtbank”.
– In het logo van het politiekorps is een vlam verwerkt die op een (wet)boek staat. Vlam verwijst naar de ROMEINSE Godin Vesta, die staat voor eendracht en veiligheid.
– Rechters, advocaten en griffiers moeten tijdens een zitting een toga dragen. Dit was een kenmerkend kledingstuk voor ROMEINSE mannen. Wie geen Romein was, mocht hem niet dragen. Het dragen hiervan was VERPLICHT bij officiële gelegenheden.
Zelfs in de kerk draagt men toga’s….”alle wegen leiden naar Rome” zoals ik al eerder benoemde.

Ook bij grote bedrijven zie je het terug, vooral multinationals, maar als ik daarover begin wordt dit wel een heel lang artikel. Ik adviseer je om dit zelf op te zoeken.

Nederland staat ook ingeschreven als bedrijf zijnde onder CIK#0001008288 in Washington D.C. bij de “Securities and Exchange Commission” (SEC), opgericht door Franklin D. Roosevelt.
Ook bij het private bedrijf Dun & Bradstreet (geregistreerd onder D-U-N-S® nummer: ~40-200-0004) in Nederland staat de staat der Nederlanden ingeschreven. Het Ministerie van Financiën staat zelfs separaat ingeschreven bij Dun & Bradstreet onder D-U-N-S® nummer: ~41-169-5539, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd bij het private bedrijf Movares Nederland B.V. te Utrecht.
Een bedrijf mag nimmer bestuursrecht uitoefenen over een levend mens. De rechtbank is onderdeel van het democratische rechtssysteem/overheid. Democratisch betekend dat de mens de macht heeft en niet de volksvertegenwoordigers, de elite. MAAR zoals ik al eerder zei, wij zijn juridisch gezien dood, een product van de staat der Nederlanden, daarom kunnen zij van alles met ons doen, vooral omdat niemand, behalve hun, dit weten. Zij handelen met voorkennis, ook de rechters! Zij moeten namelijk wel volgens hun eigen wetten werken om zo aan jouw trust te komen en aangezien jij er niks vanaf weet, kunnen zij jou makkelijk om de tuin leiden, net zoals nu gebeurt met het vaccineren en de huidige maatregelen. Democratie? Bestaat die?

Zo zie je maar weer niks is wat het lijkt en wij worden al eeuwenlang “voor de gek” gehouden.

Etymologie is waar het om draait. Weet wat de oorsprong van de taal/woorden is, want zij weten dat wel en de universele taal in zowel het justitiële als medische systeem, is LATIJNS!
Weet hoe zij praten en denken!

Dit verklaard ook de Tweets van mr. Pauline van Steijnen.
Zij verwijst naar de mensen die kritisch nadenken over de huidige maatregelen en de vaccinaties, als niet intelligente mensen, zij gebruikt zelfs de term “waprecht”, waar zij naar “wappies” verwijst, oftewel presumptie nummer 7 waar jij als “pauper” en “gek” wordt aangeduid!

Wil jij zo’n bevooroordeelde rechter voor jouw neus hebben staan als het om jouw rechten als mens gaat?
1 die met voorkennis “handelt”?