24 mei 2024

Willem Engel is vrijgelaten en mag weer op Social Media

Afgelopen zondag 3 April werd Willem Engel op de snelweg onderschept door agenten met maskers op, toen hij onderweg was naar de demonstratie in Nijmegen. Zij weigerde ook zichzelf te identificeren ondanks dat er meerdere malen om verzocht werd door zowel Willem als zijn vriendin.

Vandaag was de zitting om te bekijken of Willem de voorwaarden van zijn vrijlating had geschonden. Hieruit kwam dat dit niet het geval was en dat de voorwaarde dat hij niet op Social Media mag er eigenlijk niet in had mogen staan, omdat dit een zeer ernstige vorm van beperking van de vrijheid van meningsuiting is. Deze voorwaarde is er nu dus ook uitgehaald en Willem mag weer op Social Media.