15 april 2024

UITSLUITING OP GROND VAN “GEEN QR-CODE” BIJ ROC ALMERE BUITEN.


Sinds 25 september 2021 is de QR-Code (vaccinatie-paspoort) een feit.
Iets waarvan men precies een jaar ervoor nog zei dat dit ongefundeerd was en gecheckt was door “feitencheckers”.
Vele ongevaccineerde worden op dit moment uitgesloten van de maatschappij doordat zij niet naar binnen mogen bij o.a. de horeca, bioscopen, theaters en pretparken.
Dit zorgt voor tweedeling in de maatschappij.
Men wordt gediscrimineerd op basis van medische gegevens, zo ook op het ROC Almere Buiten.

Zo mogen de leerlingen van de opleiding “Beveiliger” niet meedoen met de verplichte buitenschoolse activiteit op locatie Almere Poort, omdat zij geen QR-Code hebben.
Toen zij vroegen of zij dan de volgende dag aanwezig moesten zijn, kregen zij te horen dat zij wel verwacht werden, omdat er zelftesten aanwezig zijn.
De leerlingen worden gedwongen om zich te laten testen, anders worden zij uitgesloten van de VERPLICHTE buitenschoolse activiteit die zij MOETEN volgen. Eigen keuze  (Art.11 grondwet) en medisch geheim (privacywetgeving) worden niet in acht genomen.

Ook organiseert de school op 29 oktober 2021 een uitje voor de leerlingen naar Walibi “Spooky Days”.
Op zich heel leuk en zorgt voor verbinding onder de leerlingen en leraren, is het niet dat Walibi bij toegang, op last en onder druk van de gemeente, de QR maatregel MOET hanteren.
Dit houd dus in dat leerlingen die geen QR-Code hebben, niet mee kunnen gaan en dus wederom worden uitgesloten.

Email van ROC Almere Buiten naar de leerlingen

Dit gebeuren lijkt heel veel op de stappen die men ondernam voor WWII begon, stap voor stap de joodse mensen uitsluiten van activiteiten en toegang tot bepaalde faciliteiten verbieden, zoals de horeca, bioscopen, theaters, zwembaden, etc..
Dit alles is terug te vinden in de “RassenWetten van Neurenberg”.

Wederom kijken de mensen weg en vertonen zij struisvogelgedrag, wat men niet ziet, bestaat ook niet en dan slaapt men goed.
Veel mensen kijken ook weg vanuit egoïsme, zolang zij hun “vrijheid” maar hebben en toegang hebben tot alles, doen andere er niet toe. “Ik doe het voor een ander” bestaat dan niet voor hun.

Terugkomend op het ROC Almere Buiten en het uitje naar Walibi.
Waarom heeft de school voor dit uitje gekozen, wetend dat er leerlingen zijn die niet mee kunnen gaan? Waarom hebben zij niet voor een ander leuk en verbindend uitje/activiteit gekozen, waar ALLE leerlingen aan mee kunnen  doen?
Zo hadden zij bijvoorbeeld een leuk etentje op school kunnen organiseren in Halloween-stijl, waar de leerlingen zelf hun eten zouden meenemen (Amerikaanse stijl) of een cateraar kunnen inhuren, met erna een fantastisch dansfeest, waar de school versierd zou zijn in Halloween-stijl. Leerlingen zouden hieraan mee kunnen helpen door o.a. de versieringen te maken, een buitenschoolse activiteit, en leerlingen van de opleiding, die dit zouden willen, konden dan de beveiliging op school zijn.
Twee vliegen in 1 klap dus.

Op de brief heeft de school (nog) niet gereageerd en waarom zij voor de aanpak kiezen die zij nu hanteren en er daardoor medische discriminatie plaatsvind die voor tweedeling onder de leerlingen zorgt i.p.v. verbinding.
Mensenrechten worden geschonden en dat is zeer strafbaar, vooral omdat het EVRM een WET is in Nederland.

Wanneer gaan de mensen het inzien dat er iets niet klopt?
Waar liggen hun grenzen en houden zij op met wegkijken en meedoen?

Met “ik doe mijn werk” kan men niet meer mee wegkomen, vooral omdat tot op de dag van vandaag nog steeds mensen uit WWII veroordeeld worden en “ik deed mijn werk”, “BEFEHL IST BEFEHL” niet geaccepteerd wordt, want men heeft als mensen een keus en de keus was, en is nu bij vele, meedoen in plaats weigeren, omdat zij bang zijn alles kwijt te raken. Die zogenaamde gütenmensch zijn zo goed niet, zij denken alleen aan hun eigen, hun pleziertjes zoals uitgaan en vakantie, en niet aan andere. Zij kiezen willens en wetens om te discrimineren, mensen uit te sluiten en te framen.

Wanneer gaan de mensen beseffen wat hun kracht en macht is en terugnemen?
Wanneer gaat men zich massaal op de Mensenrechten (EVRM) beroepen, waar ieder mens, vooral justitie, zich aan MOETEN houden?

Rutte citeerde zelfs Abraham Kuyper in de debat van 24 februari 2021, waar hij in niet zoveel woorden zei dat de Staat niet medeplichtig is aan de aanval op de vrijheid, maar de mensen zelf de hoofdschuldige zijn, omdat zij hun macht en autonomie vergeten zijn en er niet voor opstaan en voor vechten.
Lees ook dit artikel op onze site.

“Bij elke wel gelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”