24 mei 2024

Pedo 1 of Pedo 2?

U was lang geleden 12 jaar oud. U bekeek toen geïnteresseerd 12-jarigen van het andere geslacht. Op uw 16e viel uw oog nog steeds op diezelfde groep. Vervolgens op uw 18e, waarna op uw 23e het tot u doordrong dat u een probleem had. Want terwijl leeftijdsgenoten hun eerste langdurige relaties aangingen was uw interesse voor 12-jarigen nog springlevend. U was een pedofiel.

Behoort u tot de grootste groep die deze neiging levenslang onderdrukt, dan verloopt uw leven redelijk standaard, afgezien van de sporadische feestjes waar ook kinderen aanwezig zijn die u angstvallig ontwijkt.

Is uw zelfdiscipline laag, dan wachten twee opties. U wordt pedofiel van het type 1, of type 2, afhankelijk van het traject dat u online aflegt, uw carriérepad, contacten en sluwheid. 

Appartement of eengezinswoning

Pedofiel type 1 eindigt in een appartement of eengezinswoning en bezoekt noodgedwongen kinderbordelen in zowel binnen- als buitenland. Vanwege de harde publieke opinie is het een risicovol bestaan dat zorgvuldigheid vergt. In uw ogen is dat totaal onbegrijpelijk, u koos immers niet voor deze eigenschap. “Als 999 chocoladeliefhebbers vanille verafschuwen, mogen ze u als vanilleliefhebber dan veroordelen?” vraagt u zich verdedigend af. ‘Bovendien vinden die 12-jarigen het niet erg,’ maakt u zichzelf wijs. U weet uiteraard dat hun beoordelingsvermogen tekortschiet, maar u heeft ook behoeftes, waarom mogen die niet bevredigd worden? Intussen kijkt u jaloers naar pedo’s van type 2.

Knechten van de elite

Pedofiel type 2 komt in dienst van de wereldelite. Dit kan bewust zijn gebeurd, maar ook onbewust, soms gedwongen of per ongeluk. Pedofiel type 2 ontdekte al vroeg de voordelen van grote instituties als de kerk of overheid.

We zien pedofiel type 2 als opklimmend officier van justitie die werd uitgenodigd voor een besloten feest op een landgoed. De avond verliep zoals alle anderen, maar veranderde later toen de meeste gasten waren vertrokken. Pedo-type-2 werd half beschonken in een ondergrondse kamer geduwd, zich omdraaiend naar een dichtslaande deur en inslaande sloten. Aan de muren hingen verschillende camera’s, in het midden van de kamer stond een bed, met daarop vastgebonden een gedrogeerd achtjarig meisje.

Ondanks de alcohol dringt de ernst van de situatie meteen door tot pedo-type-2. Ofwel hij klopt op de deur, verlangt de kamer te verlaten en wordt wellicht vermoord. Of, in het beste geval, kan hij een verwoeste carrière tegemoet zien. Dus resteert het onvermijdelijke, pedo-type-2 laat zich tijdens een bederfelijke daad filmen. Daarna behoort hij tot de club en geniet levenslange bescherming van bazen en hun bovenbazen. Mettertijd zelfs financiële onafhankelijkheid en een mooie carrière.

Onvermijdelijke volkswoede

Pedo-type-2 zal wel tot de dood opdrachten klakkeloos moeten uitvoeren, op commando misdadigers moeten laten gaan, zaken moeten seponeren en overduidelijk foute collega’s in bescherming moeten nemen. Allemaal uiteraard tot grote woede van de bevolking. Pedo-type-2 heeft echter veel meer te vrezen van zijn bazen.

Bron: