16 juli 2024

Liegt Burgermeester Bruls over de brandstichting bij zijn ambtswoning?

In een video van Omroep Gelderland, zegt burgermeester Bruls dat er is geprobeerd brand te stichten bij zijn huis. Ook heeft hij last van bedreigingen. Dit was ook van de gronden waar Willem Engel was vast gehouden, omdat zij hem verdenken van opruiing.

Maar is er wel brand gesticht bij Bruls? Willem Engel is dit gaan natrekken door een Woo-verzoek (Wet Open Overheid) in te dienen bij de gemeente Nijmegen, omdat het Openbaar Ministerie het naliet om de aangifte te leveren.

Na meerdere keren gevraagd te hebben, gaf de gemeente Nijmegen eindelijk antwoord en vertelden via een brief dat zij hier niks van afweten en als dit het geval zou zijn, dan zou de media daar wel over bericht hebben. Dit is nooit het geval geweest.

Op het Woo-verzoek om de camerabeelden kwam een negatief antwoord. Het blijkt dat de gemeente Nijmegen geen toegang heeft tot deze beelden vanwege privacy redenen. Dat is heel frappant gezien het feit dat deze betaald worden uit belastinggeld, net zoals de ambtswoning.

Waarom is er zoveel geheimzinnigheid rond de vermeende brandstichting? Is Bruls zelf voor opruiing aan het zorgen, om zo iets aan Willem Engel te plakken wat niet eens bestaat? Het lijkt erop alsof mensen zoals Bruls, die vele leugens hebben verspreid de afgelopen 2 jaar en hierdoor vele mensen en bedrijven kapot hebben gemaakt, nu krokodillentraantjes laten. Er is immers allang voorspeld dat de mensen het zat zouden worden en mensen zoals Bruls, niet meer over straat zouden kunnen. Nu lost geweld niks op, het is alleen een feit dat het wettenrecht (statue law of formeel recht) niet werken en de rijke elite niet gestraft worden voor hun wandaden tegen de mensheid. Normen en waarden worden systematisch overschreden zonder enige vorm van consequenties. Het is logisch dat mensen er genoeg van hebben, maar is het dan niet beter om het gewoonterecht weer in werking te laten treden? Deze bestaat nog steeds, maar is met de tijd verwaterd door het wettenrecht.

Aangezien gewoonterecht ontstaat vanuit de samenleving is het de tegenhanger van wettenrecht, dat door de wetgever aan de samenleving wordt opgelegd. Het gewoonterecht is eeuwenlang de dominante rechtsbron geweest in West-Europa, maar is vrijwel geheel verdrongen door het wettenrecht.