17 juni 2024

Initiatiefnemers aangifte Hugo de Jonge geven OM nog tien dagen

Voor de bijna 70.000 medeondertekenaars van de aangifte tegen Hugo de Jonge is de maat vol. Zij
eisen dat De Jonge wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt nu van de initiatiefnemers
nog tien dagen de tijd om hierover een beslissing te nemen, anders zal een artikel 12-procedure
volgen.

Volgens de grote groep aangevers deed De Jonge eind november in de Eerste Kamer bedreigende
uitspraken richting ongevaccineerden. De minister van Volksgezondheid zei ‘vrij goed, vrij precies per
postcode, te weten waar die wonen’, toen hem werd gevraagd waar de groep die tegen vaccineren is
zich bevindt. In de massa-aangifte wordt gesteld dat De Jonge zich onder andere schuldig zou hebben
gemaakt aan haat zaaien, bedreiging en groepsbelediging.

Hoofdinitiatiefnemer Mordechaï Krispijn, ook wel bekend van de Waku Waku-actie in Utrecht, legt
uit: “Inmiddels zijn we bijna vijf maanden verder en heeft de officier van justitie nog altijd niet
besloten of er tot vervolging zal worden overgegaan. Ook is er nog geen onderzoek ingesteld. Waar
Willem Engel binnen drie maanden voor de rechter moest verschijnen, komt Hugo de Jonge er tot nu
toe gemakkelijk mee weg. En dat terwijl er tegen Engel slechts twintigduizend handtekeningen waren
verzameld.”

Volgens Krispijn is de onvrede over het uitblijven van vervolging alleen maar toegenomen nu er
nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen vanuit de WOB-verzoeken. “Zo heeft De Jonge zich wel
degelijk intensief bemoeid met de mondkapjes-deal met Sywert van Lienden”, verklaart Krispijn.

Naar aanleiding van de enquête die Krispijn hield onder de groep van ondertekenaars, gaf ruim 88%
aan dat meer druk moet worden uitgeoefend op het OM. Zij droegen daarnaast ideeën aan om actie
te voeren, zoals het organiseren van een belactie, een brievenactie of zelfs een demonstratie voor de
deur van het OM.

“Laten we hopen dat het OM het niet zover zal laten komen. Veel van de ondertekenaars hebben al
niet veel vertrouwen in het rechtsstelsel. De nalatigheid van het OM wordt hiermee alleen maar
bevestigd”, aldus Krispijn. “En met bijna 70.000 ondertekenaars is dit de grootste aangifte tegen één
persoon in de Nederlandse geschiedenis.”