24 mei 2024

Grote overwinning door de VNV met betrekking tot vaccinatieverplichting

Op 19 mei 2022 had de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) een kortgeding aangespannen tegen KLM vanwege de COVID-19 vaccinatieverplichting die zij oplegde voor nieuwe sollicitanten.

Vandaag heeft de rechter een uitspraak gedaan. KLM mag niet vragen of men wel of niet gevaccineerd is tegen COVID-19 en daarop nieuwe sollicitanten de deur wijzen. De inbreuk die de handelswijze van KLM in de sollicitatieprocedure pleegt op grondrechten van kandidaten is volgens de rechter disproportioneel, omdat KLM niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het operationeel noodzakelijk is. Er zijn immers andere oplossingen.

De rechter heeft KLM, onder straffe van een dwangsom van €100.000 per overtreding, per direct verboden op enigerlei wijze informatie in te winnen en/of te gebruiken omtrent de vaccinatiestatus tegen COVID-19 en/of om kandidaten af te wijzen omdat zij aangeven niet gevaccineerd te zijn en/of geen vaccinatie willen nemen.

Dit is niet alleen een grote overwinning voor de VNV, maar ook voor vele andere mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen COVID-19 om wat voor rede dan ook. Had KLM wel gelijk gekregen, dan hadden andere bedrijven & vliegmaatschappijen deze verplichting ook kunnen opleggen aan nieuwe sollicitanten.

Op de website van de VNV staat hun verklaring.